Skartace dokumentů

Povolení ke skartaci vydává vždy státní archiv. Na základě tohoto povolení a po uplynutí zákonné lhůty je možné účetní doklad skartovat. Délky skartačních lhůt jsou uvedeny ve skartačním rejstříku, vycházející ze zákona o archivnictví a spisové službě.

  • Připravíme Vám individuální skartační plán
  • Dokumenty s prošlou skartační lhůtou důvěrně skartujeme
  • Naše firma skartuje na stroji HSM SECURIO P44i. Jde o nejvýkonnější stroj z řady skartovačů HSM SECURIO s označením „Pi“ (professional inteligent). Certifikát k užívání stroje nám byl udělen Národním bezpečnostním úřadem pod číslem T5002/2021 (zobrazit certifikát).
  • Vystavíme Vám potvrzení o skartaci