Spolupráce s úřady

Zajišťujeme komunikaci s příslušnými státními oblastními archivy, které rozhodnou o správnosti skartace či archivace dokumentů. Během uložení Vám na základě Vaší žádosti rádi vyhledáme požadované dokumenty, naskenujeme nebo zašleme ověřenou kopii.

  • Pokud bude třeba, předložíme dokumenty ke kontrole orgánům státní správy.
  • V případě, že se jedná o firmu v likvidaci či v konkursu, zajistíme pro správce konkursních podstat odborné převzetí, zajištění, uskladnění a vyhledávání dokumentů, které budou třeba v rámci řízení.
  • Fyzická skartace proběhne u dokumentů po uplynutí skartační lhůty a po odsouhlasení povolení ke skartaci rozhodnutím státního archivu, které nabyde právní moci.