Až 90% podnikatelů neví, jak dlouho a jak správně archivovat dokumentaci. Vystavují se tak nepříjemnostem ze strany úřadů a v neposlední řadě také pokutám. Přenechte tyto nepříjemnosti nám, rádi je za Vás vyřešíme. Navíc Vás zbavíme zbytečně stráveného času nad skartováním dokumentů. Získáte také další prostory pro Vaše podnikání, aniž byste museli manipulovat se šanony.

Zabýváme se uložením, správou a skartací dokumentů pro fyzické osoby OSVČ, akciové společnosti, společnosti s.r.o., obchodní korporace, spolky, neziskové organizace a také pro společnosti, které vstoupily do likvidace nebo do insolvenčního řízení.

 1. 1. Předběžná kalkulace

  Prvním krokem je společná schůzka s klientem, kdy na základě skutečného stavu a množství dokumentů vypracujeme předběžnou kalkulaci.

 2. 2. Převzetí dokumentů

  V případě kladné dohody převezeme veškeré dokumenty do depozitáře spisovny, kde budou uloženy.

 3. 3. Kompletace dokumentů

  Dokumenty podrobně roztřídíme a zařadíme podle skartačních znaků a lhůt a připravíme skartační plán.

 4. 4. Konečná kalkulace

  Konečná cena je stanovena na základě druhu a stáří převzatých dokumentů až po jejich prověření a seřazení.

Přebíráme zodpovědnost za bezpečné uložení dokumentů do doby, než dojde dle skartační lhůty k jejich skartaci.